Przemysłowe

śląskieZakład demontażu pojazdów
śląskieZakład demontażu pojazdów
śląskieLakiernia rozpuszczalnikowa
śląskieWytwórnia mas bitumicznych (Ammann): rozbudowa:
silos pyłu węglowego
mazowieckie Przebudowa pomieszczeń rezerwowej dyspozycji mocy
śląskieWytwórnia betonu (Technokat)
śląskieWytwórnie mas bitumicznych (Ammann)
śląskieZbiornik bitumu: gotowy
małopolskieWytwórnia mas bitumicznych (Ammann): rozbudowa:
silos pyłu węglowego, zbiornik bitumu
śląskieWytwórnia betonu (Ammann)
śląskieWytwórnia mas bitumicznych (Magnum)
świętokrzyskieKopalnia odkrywkowa: zakład przeróbczy:
rozbudowa sieci odwodnienia terenu
śląskieHala produkcyjna: przebudowa
śląskieWytwórnia mas bitumicznych (Benninghoven)
małopolskieWytwórnia mas bitumicznych (Benninghoven): rozbiórka
śląskieWytwórnia mas bitumicznych (Benninghoven): rozbiórka
śląskieWytwórnia mas bitumicznych: rozbudowa zakładu
śląskieWytwórnia betonu siarkowego: rozbudowa zakładu
śląskieWytwórnie mas bitumicznych (Ammann)
śląskieMyjnia łańcuchowa: projekt gotowy: koncepcja wstępna
śląskieWytwórnie mas bitumicznych (Ammann)
śląskieWytwórnie mas bitumicznych (Ammann)
małopolskieWytwórnie mas bitumicznych (Ammann)
małopolskieWytwórnia mas bitumicznych (Benninghoven)
śląskieWytwórnia betonu: rozbudowa: rozbudowa zakładu
śląskieWytwórnia betonu: rozbudowa: rozbudowa zakładu
małopolskieWytwórnia mas bitumicznych (Benninghoven):
wciągnik uszlachetniaczy
łódzkieWytwórnia betonu (Ammann)
lubelskieWytwórnie mas bitumicznych (Ammann)
lubelskieWytwórnie mas bitumicznych (Intrame)
małopolskieInstalacja produkcji styropianu: przebudowa zakładu
śląskieWytwórnia mas bitumicznych (Benninghoven):
rozbudowa zakładu: silos pyłu węglowego
śląskieBudynek biurowo-laboratoryjny
śląskieBudynek biurowo-remontowy
śląskieBudynek magazynowy
dolnośląskieMaszty telekomunikacyjne
śląskieBudynek garażu, parking
mazowieckieZakład cukierniczy: rozbudowa:
koncepcja wstępna