s t u d i o   a r c h i t e k t u r y
LUKAS & DESIGN ŁUKASZ KNAPIK
41-809 Zabrze, ul. gen. Sikorskiego 19B
tel.: 604 144 352, sald@sald.pl
architektura • budownictwo • urbanistyka
doradztwo formalno-prawne
środowisko • odnawialne • instalacje
sieci • drogowe • geodezja • geologia